การจัดส่งสินค้า

แจ้งเตือนเพื่อทราบ :

เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระหว่างพิธีการทางศุลกากร โปรดอัพโหลดข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องตามแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดส่งแบบ B2B :จะต้องมีอินวอยซ์ แพ็คกิ้งลิสต์ หนังสือมอบอำนาจ คำอธิบายสินค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น (ประทับตราสำคัญของ บริษัท )

2.  การจัดส่งแบบ B2C: เก็บภาพหน้าจอ  (screen capture) ที่ช็อปปิ้งผ่านระบบออนไลน์ อินวอยซ์หรือใบเสร็จ และคำอธิบายสินค้า

3. เอกสารที่จำเป็นสำหรับดำเนินพิธีการทางศุลกากร : อินวอยซ์ แพ็คกิ้งลิสต์ ข้อมูลใบอนุญาต สัญญา และเอกสารที่อื่น ๆ ที่ทางการร้องขอ

เอกสารแสดงตัวตน : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจ HVPS ใบอนุญาตการเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับชาวไต้หวัน และสำเนาแสดงตัวตนอื่นๆ

รายการที่มี * จำเป็นต้องกรอก
อินวอยซ์ แพ็คกิ้งลิสต์ หนังสือมอบอำนาจ สัญญา อื่นๆ
บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง อื่นๆ
ฉันได้อ่านและตกลงที่จะนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SF Express ฉันยอมรับที่จะให้ SF Express รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันข้างต้นและยินยอมรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ SF Express

แจ้งรับงานเลยตอนนี้