Điểm cung cấp dịch vụ

Tên công ty Công ty TNHH S.F. Express
Địa chỉ: 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 8110
Giờ làm việc

Thứ Hai – thứ Sáu: 08:00 – 17:30

Thứ Bảy: 08:00 – 15:00

Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ đóng cửa