การช่วยเหลือสังคม

   

ปี 2559

-           ทุนการศึกษาโลตัส : สนับสนุนนักเรียนจำนวน 4,465 คนใน 22 เขต ใน 12 มณฑล

-           โรงเรียนประถมศึกษาโลตัส : มูลนิธิ SF สนับสนุนและจัดสร้างโรงเรียนประถมศึกษาโลตัส 2 แห่ง ในหมู่บ้าน Bangmu, เมือง Shahe เขต Shuangjiang ในมณฑลยูนนาน(Yunnan)และหมู่บ้าน Jinji เมือง Jiangdong, เขต Tianzhu ของมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) ซึ่งเปิดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2559

-           ชั้นเรียนเพื่อการกุศลที่ Liangshan: โดยSF  เพิ่มจำนวนของชั้นเรียนเพื่อการกุศลมากถึง 12 ชั้นเรียน และสนับสนุนนักเรียนทั้งหมด 620 คน

-           โครงการโต๊ะนักเรียน  (Everyone Deserves a Desk) : SF ได้ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับโรงเรียน 25 แห่งในมณฑลเหอเป่ย์ (Hebei) มณฑลเหอหนาน (Henan) มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) มณฑลจี๋หลิน (Jilin)มณฑลหูหนาน (Hunan)และมณฑลยูนนาน (Yunnan)

-           SF Adream Centre : ทำงานร่วมกับมูลนิธิการกุศล Shanghai Adream เพื่อจัดตั้งศูนย์ SF Adream 4 แห่งในมณฑลเจียงซี (Jiangxi) และ มณฑลอานฮุย (Anhui) โดยให้การสนับสนุนนักเรียนจำนวน 4,000 คน และครู 200 คน

-           สนับสนุนการศึกษาภาคฤดูร้อนให้แก่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง : SFสนับสนุนอาสาสมัครจำนวน 218 คนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ไปช่วยผู้ยากไร้ในเขตต่างๆ ในโครงการ "One Belt & One Road" ในช่วงการศึกษาภาคฤดูร้อน

-           ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา :SF มอบทุนการศึกษา จำนวน 692,000 หยวน รวม 273 ทุนจาก 16 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยมอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นแต่ขาดทุนทรัพย์

-           กองทุนเด็ก SF-Aiyou: บริจาคเงิน 10 ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการรักษาเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคหัวใจขาดเลือด

-           การบรรเทาภัยพิบัติ : บริจาคเงิน 378,000 หยวนให้แก่ ครอบครัวที่ยากไร้ 23 ครอบครัว

-           การบริการอาสาสมัคร :ก่อตั้งสมาคมอาสาสมัครใน 12 พื้นที่ สร้างแรงจูงใจให้เกิดการจัดการอาสาสมัคร และริเริ่มโครงการอาสาสมัครโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย นับตั้งแต่เปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการอาสาสมัครในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 มีอาสาสมัครที่ลงทะเบียนแล้ว 12,721คน และได้ให้บริการไปแล้วมากถึง 82,789 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

-           ในปี พ.ศ. 2559 SF มอบเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลเป็นจำนวน 27.09 ล้านหยวน

-           SF สาขาสหรัฐอเมริกา: ได้บริจาคอาหารเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า โดยพนักงาน SF สาขาสหรัฐอเมริกาได้มอบอาหารจำนวน 98 กิโลกรัมให้กับหน่วยบรรเทาภัยพิบัติของซานฟรานซิสโก

ปี 2558

-           โรงเรียนประถมศึกษาโลตัส : SF ลงทุน5.1693 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาโลตัส ของ SFในเขต Shuangjiang เมืองBangmu มณฑลยูนนาน(Yunnan)และเขตTianzhu เมืองJinji มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou)

 

-           การช่วยเหลือด้านการศึกษาจากโลตัส : SF บริจาคเงินจำนวน 6.54 ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนนักเรียน 3,008 คนใน 8 มณฑล ได้แก่ มณฑลกานซู่ (Gansu) และมณฑลอานฮุย (Anhui) รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็ก

-           ชั้นเรียนเพื่อการกุศลที่ Liangshan : เพิ่มจำนวนของชั้นเรียนการกุศล SF เป็น 9 ชั้น และบริจาคเงิน 1.1987 ล้านหยวน เพื่อสนับสนุนเด็กที่อาศัยอยู่ 470 คน และนักเรียนที่ยากไร้ในเมืองเหลียงซาน

-           โครงการ One Student One Desk : บริจาค540,000 หยวน เพื่อซื้อโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 4,026 ตัว สำหรับโรงเรียน 16 แห่งใน มณฑลอานฮุย (Anhui) มณฑลจี๋หลิน (Jilin) และทิเบต (Tibet)

-           SF อี-คลาสรูม :โดย SF ลงทุน 448,300 หยวน สำหรับการซื้อคอมพิวเตอร์ 376 เครื่องเพื่อสร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 7 ห้องในมณฑลจี๋หลิน (Jilin) ชิงไห่(Qinghai) ฯลฯ

-           ทุนการศึกษาวิทยาลัย :มอบทุนการศึกษารวม 580,000 หยวน ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 188 คน จากวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 13 แห่ง

-           ของขวัญสำหรับครูในวันครูแห่งชาติจาก SF: บริจาคเงิน 3 ล้านหยวนเพื่อร่วมมือกับมูลนิธิบรรเทาความยากจนในประเทศจีน เพื่อสนับสนุนครูดีเด่นแห่งชาติจำนวน 10 คน จาก 10 มณฑล ได้แก่ มณฑล กุ้ยโจว (Guizhou) และยูนนาน (Yunnan)

-           SF Adream Center : บริจาคเงิน383,400 หยวน ให้กับมูลนิธิการกุศล Shanghai Adream เพื่อจัดตั้งศูนย์ SF Adream 4 แห่งในเขต Chongyi มณฑล Jiangxi และเขต Taihu มณฑล Anhui ซึ่งให้การสนับสนุนนักเรียน จำนวน 4,200 คน

-           Ai You Special Fund: บริจาคเงิน 1.005 ล้านหยวนให้กองทุน SF-Ai You Special Fund และช่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคหัวใจขาดเลือดถึง 645 ราย

-           การบรรเทาภัยพิบัติ :จัดเที่ยวบินเพื่อขนส่งสินค้าเป็นจำนวน 82 ตัน จากเฉิงตูเพื่อสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติในแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

-           ให้การสนับสนุนเด็กกำพร้าในมณฑล Wenchuan: บริจาคเงิน198,000 หยวน เพื่อสนับสนุนเด็กกำพร้า 13 คนที่เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว Wenchuan

-           การบรรเทาความยากจน :ช่วยเหลือครอบครัวยากไร้จำนวน 27ครอบครัว และมอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความยากจนจำนวน 357,000 หยวน

-           การบริการอาสาสมัคร: ในปีนี้มีอาสาสมัคร 946 คน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินโครงการ SF Foundation ตลอดทั้งปี รวม ชั่วโมงบริการ 53,825.5 ชั่วโมงมีอาสาสมัครประมาณ 3,000 คนที่ร่วมมือทำกิจกรรมการกุศลที่จัดโดยสมาคมอาสาสมัครในท้องถิ่นรวม24,000 ชั่วโมง

-           ในปี พ.ศ. 2558 เอสเอฟลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมการกุศลจำนวน 28.46 ล้านหยวน (นับจากเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558)

ปี 2557

-           โรงเรียนประถมศึกษาโลตัส: เสร็จสิ้นการก่อสร้างโรงเรียนประถมศึกษา SF Lotus ในเมือง Hongyagou, Baiju, Zhangjiashan, Majiaxian และเมือง Yangjiawan ของมณฑลกานซู (Gansu) โดยมีเงินลงทุนรวม 5.276 ล้านหยวนตลอดทั้งปี

-           Lotus Education Aid: ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียนในมณฑลกานซู มณฑลอานฮุย มณฑลจี๋หลิน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลเจียงซี มณฑลหูหนาน และมณฑลกวางตุ้ง จำนวน 1,125 คน คิดเป็นมูลค่า 2.07 ล้านหยวนและจัดค่ายฤดูร้อนที่ปักกิ่งและเซินเจิ้นอีก 190,000 หยวนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ 48 คนตลอดทั้งปี มีอาสาสมัครของเอสเอฟทั้ง 385 คนเข้าร่วมในการเยี่ยมชมและอาสาสมัคร 365 คน เข้าร่วมในโครงการ Companion

-           ชั้นเรียนการกุศล Liangshan: เปิดชั้นเรียนการกุศลระดับประถมศึกษา SF ใหม่ 2 แห่ง คือที่ Riha Center School และ Sikai Hope Middle of Zhaojue ที่ Liangshan และเพิ่มจำนวนชั้นเรียนการกุศล SF ใน เขต Liangshan อีก 8 แห่งและจัดสรรเงิน 1.762 ล้านหยวนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวน 300 คน และนักเรียนที่ยากไร้ในท้องถิ่นอีก 110 คน

-           กองทุนพิเศษ Aiyou: บริจาคเงินจำนวน 5 ล้านหยวนให้มูลนิธิ Aiyou เพื่อจัดตั้งกองทุนพิเศษ SF เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กยากไร้ที่เป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

-           โครงการ One Student One Desk มอบชุดโต๊ะและเก้าอี้จำนวน 2,895 ชุด แก่โรงเรียนประถมในเมือง Gangu มณฑลกานซู (Gansu)ใน Tianzhu มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) และ Chongyiมณฑลเจียงซี(Jiangxi) เป็นจำนวนเงิน 340,000 หยวน

-           SF อี-โปรแกรม : รวบรวมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วจำนวน 195 เครื่อง และลงทุนอีก 550,000 หยวน เพื่อสร้างห้องเรียนระบบภาพและเสียงซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากกว่า 2,000 คน ในมณฑลหูหนาน และกานซู

-           ทุนการศึกษาวิทยาลัย :มอบทุนการศึกษาจำนวน 857,000 หยวนให้กับ นักเรียนเรียนดี จำนวน 247คน จากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้ง 19 แห่ง

-           การบรรเทาภัยพิบัติ :มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ของ Ludian ด้วยการบริจาคอุปกรณ์บรรเทาทุกข์มูลค่า 130,000 หยวน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยบรรเทาทุกข์ซึ่งมีมูลค่ากว่า 590,000 หยวนให้กับองค์กรการกุศล

-           การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม :ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำข้อมูลการสอน LNT (Leave No Trace) จำนวน 9 รอบ ผ่านเว็บไซต์ doyouhike.net พิมพ์และจัดทำโบรชัวร์สนับสนุนการป้องกันสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 15,000 ชุด รวมถึงสนับสนุนอาสาสมัครทำความสะอาดบริเวณรอบภูเขาจำนวน 1,023 คน ใน 12 เมือง ได้แก่ เซินเจิ้น กวางโจว หางโจว และชิงเต่า

-           การบรรเทาความยากจน :บริจาคเงินรวม 370,000 หยวนและบริจาครองเท้ากันหิมะจำนวน 866 คู่ ให้กับกองทุนบำบัดความยากจนและสมาคมการกุศลอาสาสมัครของ Zhaojueและ Liangshan อีกทั้งยังมอบเงินจำนวน 400,000 หยวน ให้แก่ One Foundation's Warm Bag

-           อื่น ๆ :บริจาคเงิน 160,000 หยวน ให้กับกองทุนพิเศษ Tongmeng เพื่อสนับสนุนการศึกษาศิลปะในพื้นที่ยากไร้ ให้การสนับสนุนการขนส่งสินค้ามูลค่า60,000 หยวน และกิจกรรมการกุศลทางสังคมอื่น ๆ

-           ในปี 2557 เอสเอฟลงทุนเงิน 18 ล้านหยวนในกิจกรรมการกุศลเป็นจำนวนมาก

ปี 2556

-           การบรรเทาภัยพิบัติ :เข้าร่วมในการบรรเทาสาธารณภัยในเขตYa'an และ Min ด้วยการขนส่งของบริจาคจากทั่วไปประเทศจีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นมูลค่า 27 ล้านหยวน และบริจาคของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นมูลค่า 67,000 หยวนให้กับเมือง Minxian

-           ทุนการศึกษาจากโลตัส : สนับสนุนนักเรียน 516 คน และมอบทุนการศึกษาโลตัสจำนวน 1.8 ล้านหยวน ในมณฑลกานซู  เขตYongjing มณฑลอานฮุย ทะเลสาบไท่มณฑลจี๋หลิน เมือง Baicheng มณฑลกุ้ยโจว เมืองTianzhu มณฑลเจียงซีเมืองChongyi มณฑลหูหนาน และ เมือง Zhongfang

-           โรงเรียนประถมศึกษาโลตัส :เซ็นสัญญากับโรงเรียนในเขต  Zhenyuan และ Gangu ในมณฑลกานซู เพื่อบริจาคเงินจำนวน 12 ล้านหยวนสำหรับเป็นทุนในการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาโลตัสของ SF จำนวน 5 แห่งรวมถึงการบริจาคเงินจำนวน 1.7054 ล้านหยวน และบริจาคเงิน 70,000 หยวนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนHailong ในเมืองHaixinมณฑลเจียงซี

-           ชั้นเรียนการกุศลของ Liangshan :เปิดชั้นเรียนการกุศลของ SF ใหม่ 2 แห่ง คือ โรงเรียนสตรีประถมศึกษา Xichang และโรงเรียน  Zhaojue Sikai เพิ่มจำนวนชั้นเรียนการกุศลของ SF ใน Liangshan เป็น 6 ชั้น และบริจาค 1.2 ล้านหยวนในปีนั้นเพื่อช่วยเหลือเด็กในอุปการะจำนวน 200 คน รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน110 คน ในเมือง Liangshan

-           โครงการ One Student One Desk: บริจาคโต๊ะและเก้าอี้ 550 ตัวให้โรงเรียนประถม Longgou Town Heping Village และโรงเรียนมัธยม Longgou Town ในมณฑลเจียงซี

-           ทุนการศึกษาวิทยาลัย :มอบทุนการศึกษาจำนวน 640,000 หยวน ให้แก่นักเรียนจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 21 แห่ง

-           การบรรเทาความยากจน :มอบทุนสงเคราะห์ความยากจนจำนวน 830,000 หยวน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 65 ครอบครัว และสนับสนุนเด็กกำพร้าในพื้นที่แผ่นดินไหว ในเมือง Qingchuan มูลค่ารวม 255,800 หยวน และบริจาคของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสมทบทุนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุมูลค่า 418,100 หยวน

-           การกุศลด้านสิ่งแวดล้อม :ลงทุน 400,000 หยวน ในการสร้างแพลตฟอร์มแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการรีไซเคิล ในปี พ.ศ.2556 เอสเอฟลงทุน 34.32 ล้านหยวน และเพื่อการกุศลเป็นจำนวนรวม 27 ล้านหยวน สำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

ปี 2555

-           การช่วยเหลือด้านการศึกษาของโลตัส : สนับสนุนนักเรียน 120 คน จากโรงเรียน 5 แห่ง ในเมืองYongjing มณฑลกานซู และนักเรียน 80 คนจากโรงเรียน 2 แห่งในเมือง Taihu มณฑลอานฮุยรวมมูลค่าประมาณ 600,000 หยวนต่อปี

-           บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 38 เครื่อง โต๊ะและเก้าอี้จำนวน 200 ตัว ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษา Longchuan County Central มณฑลกวางตุ้ง

-           สมทบทุนโรงเรียนประถมLuojue ในเมือง Jinyang และเมือง Liangshan มณฑลเสฉวน และสนับสนุนเด็กในอุปการะจำนวน 50 คน มูลค่ารวม 910,000 หยวน เป็นเวลา 6 ปี

-           มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนสตรี ที่โรงเรียนมัธยม Liangshan MinzuMiddle Schoolในมณฑลเสฉวน และสนับสนุนเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 60 คน โดยมีมูลค่ารวม 950,000 หยวน เป็นเวลานาน 3 ปี

-           บริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่องให้กับโรงเรียน Lingyun County School เขตปกครองตนเองกว่างซี เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร

-           บริจาค โต๊ะและเก้าอี้เป็นจำนวน 500 ตัว ให้กับโรงเรียนมัธยม Yongjing County Huimin มณฑลกานซู

-           ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการสนามบาสเกตบอลของโรงเรียน Hailong Yongxin County ที่มณฑลเจียงซี มูลค่าประมาณ 60,000 หยวน

-           ใช้งบประมาณในการฟื้นฟูโครงการฟื้นฟูหมู่บ้าน Jiangfang Liancheng และLongyan มูลค่าประมาณ 230,000 หยวน

-           บริจาคเงิน 200,000 หยวนเพื่อบรรเทาความยากจนในเขตปกครองตนเองเย้า (Yao Autonomous County) หมู่บ้านวังนันในเมือง Jitian, LianshanและZhuang

-           บริจาคเงิน 100,000 หยวนเพื่อบรรเทาความยากจนในเมือง Pengzhai เขต Heping

-           มอบอุปกรณ์มูลค่าประมาณ 6,000 หยวนให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก Shanxi Kong Zhenlan

-           ลงทุนกว่า 3 ล้านหยวนเพื่อมูลนิธิการกุศล

ปี 2554

-           ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน Jiangxi Hailong เป็นเงิน 50,000 หยวน

-           ลงนามในข้อตกลง "SF Scholarship" กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจำนวน 15 แห่ง มีมูลค่ารวม 1.56 ล้านหยวน

-           ใช้เงินก่อสร้างถนนในเมือง Anning มณฑล Youxi เป็นจำนวนเงิน 160,000 หยวน

-           ก่อสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กในหมู่บ้าน Jiangba เมือง Tagong เขต Kangding มณฑลเสฉวนโดยมีมูลค่า 2.5 ล้านหยวน

-           บริจาคกระเป๋าเรียนจำนวน 450 ใบ ให้แก่โรงเรียนประถมกลางในเมือง Heshi โรงเรียนประถม Hebu และโรงเรียนประถม Huangshi ในมณฑลกวางตุ้ง

-           ก่อสร้างบ้านที่เคลื่อนย้ายได้สำหรับโรงเรียนการกุศลประถมศึกษาในเมือง Daka และเมือง Banmaเป็นจำนวน 300,000 หยวน

-           บริจาคเงิน 150,000 หยวนเพื่อบรรเทาความยากจนในหมู่บ้าน Litian เมือง Heping มณฑลกวางตุ้ง จัดหาเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน พระราชวังดิจิตัลเพื่อเยาวชน และเครือข่ายวิทยาเขตของโรงเรียนประถม Beicuo Central เขต Pingtan เป็นจำนวนเงิน 260,000 หยวน

-           สนับสนุนนักเรียน 50 คนจากชั้นเรียนการกุศล SF ในโรงเรียน Qiaowo Town CentralเมืองPuge มณฑลเสฉวนมูลค่ารวม 790,000 หยวน เป็นระยะเวลา 6 ปี

-           มอบเงินทุนเพื่อการก่อสร้างสนามกีฬาในโรงเรียนประถม Kuixi เมือง Guzhu เขต Zijin มณฑลกวางตุ้ง

-           สร้างห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของSF จำนวน7 ห้อง โดยมีคอมพิวเตอร์ จำนวน 333 เครื่อง จอแสงผลแบบ CRT 112 จอ  จอแอลซีดี 68 จอและอุปกรณ์เสริมอื่นๆอีก 333 ชุด

ปี 2553

-           สนับสนุนการบรรเทาทุกข์ภัยแล้งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

-           สนับสนุนการบูรณะอาคารที่ประสบภัยพิบัติในเขต Yushu มณฑล Qinghai

-           มอบทุนเพื่อชั้นเรียนการกุศล ในเขตปกครองตนเอง Liangshan เขต Meigu

-           สนับสนุนการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลังน้ำ ณ หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย

-           ลงทุนในกองทุนเพื่อการกุศลจำนวนกว่า 16.5 ล้านหยวน

ปี 2552

-           ลงทุนกว่า 2.5 ล้านหยวนสำหรับกองทุนเพื่อการกุศล

-           จัดตั้งมูลนิธิการกุศลGuangdon SF

ปี 2551

-           เอสเอฟ บริจาคเงิน 10 ล้านหยวน และเต็นท์ที่สามารถรองรับคนได้ 3,500 คนในเขต Wenchuan และส่งอาสาสมัครจำนวน 78 คนเพื่อช่วยกู้ชีวิต และสร้างอาคารใหม่ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 5.12 ริกเตอร์

-           ให้การสนับสนุนเด็กกำพร้า 44 คนจาก เมือง Beichuan เมือง Qingchuan และ เมือง Anxian จนถึงอายุ 18 ปี

-           ลงทุนในกองทุนเพื่อการกุศลจำนวนกว่า 10 ล้านหยวน

ปี 2549-2550

-           ลงทุนในกองทุนเพื่อการกุศลจำนวนกว่า 2.5 ล้านหยวน

ปี 2547-2548

-           ได้รับประกาศณียบัตรการบริจาค ที่ออกโดย Guangdong Youth Development Foundation สำหรับการบริจาคเงิน 1 ล้านหยวน ในโครงการ Hope

-           ลงทุนในกองทุนเพื่อการกุศลจำนวนกว่า 2.5 ล้านหยวน

ปี 2546

-           บริจาคเงินจำนวน 2 ล้านหยวนเพื่อป้องกันและรักษาโรคซาร์ส

-           ได้รับรางวัล “Donation Award” จากกระทรวงกิจการพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2545

-           ได้รับประกาศณียบัตรการบริจาคสำหรับ "การบรรเทาความยากจนในระบบการศึกษา" ที่ออกโดยมูลนิธิการศึกษากวางโจว