ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบัน

หลังจากปี 2555 (2012)

 

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

SFเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งให้การบริการ

โลจิสติกส์ที่ครอบคลุม ทำให้เราเป็นผู้นำด้านการจัดส่งสินค้าแบบเอ๊กซ์เพรสแบบ B2B ซึ่งช่วยพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น

ปี 2551 - 2555 (2008 - 2012)

 

เราพร้อมที่จะก้าวไปกับคุณ

SF ได้ก่อตั้งบริษัทสายการบินของตนเอง และค่อยๆสำรวจตลาดต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในธุรกิจแบบเอ๊กซ์เพรส

ปี 2545 - 2550 (2002 - 2007)

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

SF จัดตั้งสำนักงานใหญ่และได้ปรับปรุงระบบการจัดการ และระบบเครือข่ายของตนให้ได้มาตรฐาน และมอบการบริการที่ดีขึ้น

ปี 2540 - 2545 (1997 - 2002)

 

ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว

SF เริ่มขยายธุรกิจออกนอกเขตจีนตอนใต้ ไปสู่ทั่วทั้งประเทศ และเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ปี 2536 - 2540 (1993 - 1997)

 

ช่วงเริ่มต้น

อาศัยกลุ่มเมืองในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล SF เริ่มจัดตั้งธุรกิจอย่างยากลำบาก