การแจ้งปรับขึ้นราคา เรียกเก็บค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและปรับการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตร

2019.6.24
 • เรียน ลูกค้าทุกท่าน

  เนื่องด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาสูงขึ้นก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง

  ดังนั้นจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าทางบริษัทฯ ใคร่ขอปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

  •   ปรับขึ้นราคา สำหรับ Standard Express
  •   เรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
  •   ปรับตัวหารของการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรจาก 6000 เปลี่ยนเป็น 5000

  นอกจากนั้นการรับส่งสินค้าที่พื้นที่ห่างไกล เราจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในภายหลัง

  เรายังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพเพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกบริการของทางบริษัทฯดีโดยตลอดมา

  และหวังจะให้บริการท่านๆต่อไป

  หากท่านต้องการติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 097 1889

  รายละเอียดเพิ่มเติม: ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง 

   


  เอสเอฟ เอ็กซ์เพรส

  2019.6.24