วิธีการเตรียมอินวอยซ์

1. หมายเลข HAWB

หมายเลข HAWB ควรตรงกับหมายเลข AWB 

2. ข้อมูลของผู้ขนส่ง

ชื่อบริษัท / ชื่อผู้ส่ง / หมายเลขโทรศัพท์ / ที่อยู่ / รหัสประเทศ และรหัสไปรษณีย์

3. ข้อมูลของผู้รับ

ชื่อบริษัท / ชื่อผู้รับ / หมายเลขโทรศัพท์ / ที่อยู่ / ประเทศ และรหัสไปรษณีย์ (ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า)

4. หมายเลขประจำตัว

หากปลายทางการส่งสินค้าคือไต้หวัน กรุณากรอกเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (8 หลัก) หรือหมายเลขประจำตัวผู้รับสินค้า (10 หลัก)

5. คำอธิบายสินค้า

ผู้จัดส่งต้องกรอกรายละเอียดของสินค้าและวัสดุของสินค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควรบันทึกรายการแยกกัน และราคาสินค้าที่สำแดงต้องเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯหรือสกุลเงินท้องถิ่น (3 หลัก) (กรุณาอย่ากรอกสัญลักษณ์ "$”) หากไม่มีมูลค่าทางการค้า โปรดเขียนว่า " ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย" หรือ "มีวัตถุประสงค์เพื่อพิธีการศุลกากรเท่านั้น" “NO COMMERCIAL VALUE, NOT FOR SALE” or “VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY”.

6. ประเทศต้นทาง

ควรกรอกข้อมูลประเทศต้นทาง

7. ข้อกำหนดทางการค้า

Incoterms (เช่น CIF, FOB) จะต้องถูกระบุไว้เพื่อกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการขนส่งสินค้า

8. เหตุผลในการส่งสินค้า

ผู้จัดส่งต้องระบุว่าการจัดส่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือส่วนบุคคล

9. ลายมือชื่อและวันที่

ผู้ขนส่งจะต้องลงชื่อ และกรอกวันที่ในเอกสาร