Phát triển bền vững

详情图片

Kêu gọi bảo vệ môi trường, logistics xanh và đời sống ít carbon.

 

Hưởng ứng với vận động của nhà nước về phát triển bền vững và lối sống xanh và sạch, SF đã khởi xướng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường xuất phát từ ba khía cạnh: vận hành, kinh doanh và lợi ích cộng đồng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm lượng khí thải nhà kính và tiêu thụ nhiên liệu và qua đó hiện thực hóa việc phát triển bền vững.

Các biện pháp nội bộ: cải tiến vật liệu đóng gói, văn phòng tiết kiệm năng lượng.

Các biện pháp với bên ngoài: khuyến khích khách hàng tự phục vụ và sử dụng vận đơn điện tử nhằm bảo vệ môi trường.

详情图片

Thiết lập chuẩn khí thải carbon cho công ty chuyển phát nhanh Trung Quốc

 

Đồng hành cùng với sự phát triển nhanh chúng, SF cũng luôn tích tực trong công tác xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi đã phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành để thiết lập hệ thống bảo vệ môi trường trong ngành chuyển phát nhanh bằng cách điều chỉnh lượng khí thải carbon bởi các công ty chuyển phát nhanh. Tháng 5 2014 là thời điểm Chuẩn kiểm tra lượng khí thải carbon của công ty chuyển phát nhanh Trung Quốc được ban hành. Ngoài ra chúng tôi còn đưa ra hàng loạt biện pháp nội bộ để từng bước tiết kiệm năng lượng sử dụng nhằm khuyến khích vận hành xanh và bảo vệ môi trường, đồng thời chúng tôi cũng làm việc sát sao với những bên hữu quan để tạo nên một môi trường kinh doanh xanh và phát triển bền vừng