• Cảm ơn quý khách đã tiếp tục tin tưởng và hỗ trợ cho SF Express. SF rất chú ý đến tình hình lây lan của COVID-19 trên toàn thế giới. Hiện tại, một số hang hàng không quốc tế đã huỷ bỏ hoặc điều chỉnh các chuyến bay, nhiều quốc gia đã ban hành các chính sách phòng dịch với mức độ khác nhau để phòng chống dịch bệnh. Trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh, việc mua lại các nguồn lực cho xuất nhập khẩu chuyển phát nhanh đã bị hạn chế đáng kể. [Xem toàn bộ]

  • Cảm ơn quý khách đã tiếp tục tin tưởng và hỗ trợ cho SF Express. SF rất chú ý đến tình hình lây lan của COVID-19 trên toàn thế giới. Hiện tại, một số hang hàng không quốc tế đã huỷ bỏ hoặc điều chỉnh các chuyến bay, nhiều quốc gia đã ban hành các chính sách phòng dịch với mức độ khác nhau để phòng chống dịch bệnh. Trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh, việc mua lại các nguồn lực cho xuất nhập khẩu chuyển phát nhanh đã bị hạn chế đáng kể. [Xem toàn bộ]

  • Để thích ứng với sự thay đổi về chi phí nhiên liệu đường bay Quốc tế trên thị trường. SF sẽ cập nhật thông tin về phụ phí nhiên liệu từ ngày 01/05/2020. Các tuyến bay không có phụ phí nhiên liệu sẽ được giữ nguyên[Xem toàn bộ]

  • Để thích ứng với sự thay đổi về chi phí nhiên liệu đường bay Quốc tế trên thị trường. SF sẽ cập nhật thông tin về phụ phí nhiên liệu từ ngày 01/05/2020. Các tuyến bay không có phụ phí nhiên liệu sẽ được giữ nguyên[Xem toàn bộ]

  • Cảm ơn bạn đã tiếp tục tin tưởng và hỗ trợ cho SF Express. SF rất chú ý đến tình hình lây lan của COVID-19 trên toàn thế giới. Hiện tại, một số hang hàng không quốc tế đã huỷ bỏ hoặc điều chỉnh các chuyến bay, nhiều quốc gia đã ban hành các chính sách phòng dịch với mức độ khác nhau để phòng chống dịch bệnh. [Xem toàn bộ]

  • SF Express rất chú ý đến sự lây lan của nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới. Hiện nay, nhiều quốc gia đã ban hành các mức độ khác nhau của các chính sách phòng chống dịch bệnh. Các nguồn lực về phương tiện vận chuyển cho các lô hàng xuất nhập khẩu trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh đã bị hạn chế đáng kể. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để phối hợp các nguồn lực của tất cả các bên và đảm bảo hoạt động dịch vụ thông qua hệ thống điều phối khẩn cấp. Do tình hình dịch bệnh quốc tế nghiêm trọng và sự bất ổn ngày càng tăng của các hãng hàng không quốc tế và việc thực hiện kiểm soát giao thông ở nhiều quốc gia, chúng tôi xin thông báo các điều chỉnh sau đây đối với dịch vụ hiện tại:[Xem toàn bộ]

  • SF Express rất chú ý đến sự lây lan của nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới. Hiện nay, nhiều quốc gia đã ban hành các mức độ khác nhau của các chính sách phòng chống dịch bệnh. Các nguồn lực về phương tiện vận chuyển cho các lô hàng xuất nhập khẩu trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh đã bị hạn chế đáng kể. Thư của bạn có thể được điều chỉnh tạm thời bất cứ lúc nào do sắp xếp chuyến bay trong quá trình vận chuyển. Do đó, [Xem toàn bộ]

  • Do những thay đổi gần đây của các chuyến bay quốc tế, thời gian vận chuyển bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, thời gian vận chuyển có thể tăng thêm so với thời gian tham chiếu được chỉ định trên trang web chính thức cho đến ngày 20 tháng 3, như sau.[Xem toàn bộ]