Global Service Hotlines

 
SF Express Customer Service Hotline & Services Monitoring
Country Customer Service Hotline Service Hours
Local International
U.S. 1 855
901 1133
(+1) 
855 901 1133
Mon to Fri: 08:00-18:00 (PST)
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Chinese Mainland

95338
(Only for calling within

the Chinese Mainland)

 0086-755-9533883

Monday to Sunday

1.Beijing, Shanghai, Tianjin, Hebei, Shaanxi, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Gansu, Inner Mongolia, Xinjiang, Hubei, Hunan, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Ningxia, Shanxi, Shandong, Lhasa, Qinghai, Zhejiang, Jiangsu, Fujian, Jiangxi, Anhui, Henan:

08:00-22:00

2.Guangdong , Guangxi,Hainan:08:00-22:30

Hong Kong 273 00 273 (+852)
2730 0273
Mon to Fri: 08:00-20:30
Sat, Sun & Public Holiday: 
08:00-20:00
Macau 2873 7373 (+853)
2873 7373
Mon to Fri: 08:00-20:30
Sat, Sun & Public Holiday: 
08:00-20:00
Taiwan  0800 088 830  (+886)
2 2192 6063
Mon to Fri: 08:00-20:00 
Sat: 08:00-17:30 
Sun: Closed
Singapore   1800 311 1111  (+65)
6603 0630
 
Mon to Fri: 08:00-19:00
Sat: 08:00-16:00
Sun& Public Holiday: Closed
Malaysia  1800 18 3331   (+60)
3 7629 6331
Mon to Fri: 08:00-19:00
Sat: 08:00-13:30
Sun: Closed
South Korea  080 393 1111  (+82)
2 572 3339
Mon to Fri: 09:00-18:30
Sat: 09:00-12:30
Sun & Public Holiday: Closed
Japan 0120 683 683 (+81) 
3 6685 3303
Mon to Fri: 09:00-19:00
Sat: 09:00-14:30
Sun & Public Holiday: Closed
Mongolia 00976 7730 3333 (+976)
7730 3333 
 Mon to Fri: 09:00-18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Thailand 02 295 1889 (+66) 02 295 1889

Mon to Fri: 08:30-18:00

Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Vietnam 1800 8110

(+84) 28 6292 5087

Mon to Fri: 08:00-17:30

Sat: 08:00-12:00

Sun & Public Holiday: Closed