International Business System

Công cụ đặt hàng quốc tế

 Giới thiệu hệ thống

International Business System (IBS) là công cụ tự phục vụ được phát triển bởi SF Express dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Với giao diện thông minh và tiện dụng, mục tiệu của IBS là đơn giản hóa quá trình đặt gửi hàng, phát hàng, quản lý vận đơn, xuất hóa đơn thương mại, nhằm cung cấp cho người sử dụng một dịch vụ khép kín và hoàn chỉnh nhất.

 

Cách thức đăng ký

1. Cho khách hàng cá nhân, vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến để bắt đầu đặt gửi hàng; Cho khách hàng công ty, vui lòng liên hệ nhân viên thương mại của SF để tiến hành đăng ký;

2.  Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu

 

Chức năng chính

1. Đặt gửi hàng trực tiếp

2. Kiểm tra thông tin vận đơn và trạng thái hàng hóa

3. Hỗ trợ in vận đơn số lượng lớn

4.  Quản lý danh bạ địa chỉ cho người gửi và nhận

5. Quản lý danh mục hàng hóa


Đường dẫn

Ấn vào đây để đi vào trang IBS

 

Lưu ý: Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của SF khi có vấn đề liên quan đến IBS