Customer Service Hotline

S.F. Express Customer Service Hotlines
CountryCustomer Services HotlinesService Hours
LocalInternational
Chinese Mainland  95338  

1.Hunan, Hubei, Sichuan, Guizhou, Chongqing, Yunnan, Henan, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Inner Mongolia, Ningxia, Xinjiang, Shandong, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Beijing, Hunan, Hubei, Sichuan, Guizhou, Chongqing, Yunnan, Henan, Tianjin, Hebei, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Inner Mongolia, Ningxia, Xinjiang, Shandong, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Beijing:Anhui, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Jiangxi:
08:00-22:00

2.Guangdong , Guangxi,Hainan:08:00-22:30

Hong Kong 273 00 273 (+852)
2730 0273
Mon to Fri: 08:00-20:30
Sat, Sun & Public Holiday: 
08:00-20:00
Macau 287 37 373 (+853)
2873 7373
Mon to Fri: 08:00-20:30
Sat, Sun & Public Holiday: 
08:00-20:00
Taiwan 0800 088 830 (+886 )
2 2192 6063
Mon to Fri: 08:00-20:00 
Sat: 08:00-17:30 
Sun: Closed
Singapore 1800 311 1111 (+65 )
6603 0630
Mon to Fri: 08:00-19:00
Sat: 08:00-16:00
Sun: Closed
South Korea 080 393 1111 (+82) 
2 572 3339
Mon to Fri: 09:00-18:30
Sat: 09:00-12:30
Sun & Public Holiday: Closed
Malaysia 1800 18 3331 (+60 )376296331 Mon to Fri: 08:00-19:00
Sat: 08:00-15:00
Sun: Closed
Japan 0120 683 683 (+81) 
3 6685 3303
Mon to Fri: 09:00-19:00
Sat: 09:00-14:30
Sun & Public Holiday: Closed
U.S. 001 855 901 1133 (+1) 
855 901 1133

Mon to Fri: 08:00-18:00 (PST)
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Network Service Monitoring Hotline (0755)
83151111
(+86)
755 8315 1111
Mon to Sat: 09:00-21:00 
Sun: 09:00-19:00 
Public Holiday: 09:00-18:00