Pickup cut-off time

City Area Open Mon~fri sat
 Keelung

Zhongshan Dist.、Zhongzheng Dist.、Xinyi Dist.、Anle Dist.、Ren’ai Dist.、Qidu Dist.、Nuannuan Dist.

9:00 17:00 12:00
Taipei

Shilin Dist.(Jianye Rd.Aifu 1-3st St.

Changchun St.Cuishan St.Guifu St.Gezhi Rd.Guanghua Rd.

Guotai St.Huagang Rd.Jingshan Rd.Kaixuan Rd.Pingjing St.Renmin Rd.Xin’an Rd.Xinyuan St.Sec. 1-4, Yangde Blvd.Yonggong Rd.Zhonghua Rd.Zhongyong 1-2st Rd.

Zhongyong Rd.Zhuangding Rd

Zixiang St.Heping Rd.Sec. 1-3,

Zhishan Rd.Sec. 1-2, Zhongshe Rd.

Mingxi St.Jiannan Rd.Gugong Rd.Daheng Rd.Zhongyong 5th Rd.Jingshan Rd.Linxi Rd.Zhuzihu Rd.Guifu St.)

9:00 12:00

Beitou Dist.(Dongsheng Rd.Quanyuan Rd.Zhuzihu Rd.Shamao Rd.)

9:00

Zhongshan Dist.(Tongbei St.(Even No.)Beian Rd.Binjiang St.(Odd No. 1-301,Even No. 2-284)

Dazhi St.Zhifu Rd.Jingye 1-4st Rd.Lequn 1-3st Rd.Mingshui Rd.)

9:00 17:00 14:00

Shilin Dist.(Fuguo Rd.Fuhua Rd.Fulin Rd.Furong St.Fushou St.Fuzhi Rd.Hou St.Qian St.Shuangxi St.Wenchang Rd.

Wenlin Rd.Yunong Rd.Yusheng St.

Sec. 1~2, Zhicheng Rd.Zhicheng St.Sec. 4~7, Zhongshan N. Rd.Zhongzheng Rd.Dexing E. Rd.Dexing W. Rd.Dongshan Rd.

Huangxi St.Keqiang Rd.Shidong Rd.Sec. 1~2, Zhiyu Rd.Sec. 1~2, Zhongcheng Rd.Zhongyi St.Zhongyong St.Tianmu N. Rd.

Tianmu W. Rd.Tianmu E. Rd.Tianyu St.)

9:00 17:00 12:00

Beitou Dist.Other Areas)、Shilin Dist.Other Areas)、Wenshan Dist.

9:00 18:00 14:00

Beitou Dist.(Xingfu St.Sec. 1~3, Dadu Rd.Daoxiang Rd.Sec. 2, Fengnian Rd.Gangshan Rd.Guandu Rd.Lide Rd.Ligong St.Shengjing Rd.Shixian Rd.Wenhua 3rd Rd.

Xinxing Rd.Xueyuan Rd.Yixin Rd.Yide St.Zhixing Rd.Sec. 4, Zhongyang N. Rd.Chong 3rd Rd.Zihli Rd,Sec. 6~9, Yanping N. Rd.)

9:00 17:00

Neihu Dist.、Zhongshan Dist.、Datong Dist.、Datong Dist.、Zhongzheng Dist.、Wanhua Dist.、Da'an Dist.、Songshan Dist.、Xinyi Dist.、Nangang Dist.

9:00 18:30
New Taiei City

Xindian Dist.(Darong Rd.Sec.2-3,Beiyi Rd.Mingshan Rd.Zhulin Rd.Ziqiang Rd.Quchi Rd.Songlin RdHuayuan 1-2st Rd.Huayuan 7st Rd.Huayuan 10st Rd.Jinxing Rd.Changchun Rd.Changxing Rd.

Kangyalun Rd.Huxing Rd.Sec.1-2,Xinwu RdGuangxing Rd.Zhongsheng Rd.

Sec. 1-2, Pingguang RdZhitan 1.4.6st St.Zhitan Rd.Jinlong Rd.Sec.1-3,Xintan Rd.Cuifeng Rd.Shuangfeng Rd..Wantan Rd.

xīn chéng dà dào.Xiashicuo Rd.Xiaokeng Rd.xiǎo cū kēng lù.Huacheng 1-3st Rd.Huacheng Rd.Huatan St. Yuhe St.Daguan Rd.Chaicheng Rd.Xizhou Rd.

Yong’an St.Yongye Rd.Hefeng 2.3.5.6.7.9.11th Rd.

Guanghua St.Ji’an St.Ruyi St.

Anping Rd.Anmin St.Anguang Rd.Ancheng St.Sec.1-2 Anhe Rd.Anzhong Rd.Antai Rd.Sec.1-3Ankang Rd.Anxiang Rd.Anhua Rd.Ande St.Anle St.Anxing Rd.

Anfeng Rd.Bailing 1-2st RdXiushui Rd.Chezi RdHecheng St.Meigui Rd.Jianye Rd.Dingcheng 1-3st StFugui St.Xinhe St.Qiaoren Rd.Qiaoxin Rd.Qiao’ai Rd.Qiao’ai 1-st Rd.Qiaoyi Rd.

Bi’an St.Liming Rd.Jinxiu Rd.Yirenkeng Rd.Shuangcheng Rd.Bitan Rd.Taiping Rd.

9:00 12:00 12:00

Zhongshan Dist.(Sec.2-3,Xiwan Rd

Sec.1-2,Xiping RdSec. 1-3, Balian Rd.Changqing Rd.Yongchun 1-2st Rd.Xiding Rd.Sec.2-3 Shuiyuan Rd.Xiushan Rd.Baiyun Rd.Ruisong St.Menghu Rd.

Qinjin Rd.Xiangyou St.Dongshi St.Heshun St.Hongdao St.Linsen St.Sec.3,Xiangzhang Rd.Jiafu St.

Nanshi St.Lianfeng St.Gudaikeng St.Xiangyun St.Bojue St.Xiaokeng Rd.Jiangziliao Rd.Gugulun Rd.Dongshan Rd.Hengke Rd.Fuan St.Fushan St.Zhong 1-3st St.)

9:00

Bali Dist.Sanxia Dist.(BaijiZhulun Rd.Chengfu Rd.Ankeng.Maopu.

Jian’an.Ziwei Rd.Ziwei S. Rd.

Zixin Rd.Chajiao.Wuliao.)

9:00
Yingge Dist.Tamsui Dist.(Other Areas) 9:00 15:00 12:00

Tamsui Dist.(Bashi 1st St.Bashi 2st St.Bashi Rd.Sec. 1, Bashi Rd.Sanmin St.

SankongquanDaren St.

Datong Rd.Daxin St.Dayong St.

Dazhi St.Dayi St.Xiaopingding

Zhongshan Rd.Zhongzheng E. Rd.

Sec. 1-2, Zhongzheng E. Rd.

Zhongzheng Rd.Sec. 1-2, Zhongzheng Rd.Renai St.Gongming St.Sec. 1, Shuiyuan St.Wenhua Rd.Shuidui St.Pingyuan St.Minsheng Rd.Minzu Rd.Minquan 1st St.

Minquan Rd.Yongxing Ln.BaishijiaoZhulin Rd.Zili Rd.Ziqiang Rd.WuzaicuoShalun Rd.Pingding Rd.Changxing St.Zhongai St.Jianshe St.

Ganzhen 1-2st St.Yingzhuan Rd.Chongjian St.Yuande Rd.Puding Ln.Zhenli St.Maxie St.Danjin Rd.Danhai Rd.Qingshui St.Boai St.Xinsheng St.Fengdan BailouBihuBitou St.ZhangnaoliaopingDenggong Rd.Xuefu Rd.ShulinkouShumeikeng

XingfuliaoFenjihuGuanhai Rd.)

9:00 17:00 14:00
Sanxia Dist.(Other Areas)Shenkeng Dist. 9:00

Shulin Dist.Linkou Dist.Wugu Dist.(Other Areas)Shilin Dist.(Other Areas)Xizhi Dist.(Other Areas)

9:00 18:00

Wugu Dist.(Wugong 1.2.3.5.6st Rd.、

Wugong Rd.、Wufu Rd.、Wuquan 2.3.5.6.7.8nd Rd.、Wuquan Rd.、

Siwei Rd.、Zhongxing Rd.)

9:00 18:30

Zhongxing Rd.Taishan Dist.

Xinzhuang Dist.Luzhou Dist.Tucheng Dist.

9:00

Zhonghe Dist、Banqiao Dist.、

Yonghe Dist.

9:00 19:00
Ruifang Dist. 9:00 12:00 no service
Taoyuan

Guanyin Dist.Xinwu Dist.Daxi Dist.Yangmei Dist.Longtan Dist.

9:00 15:00 12:00
Bade Dist.Zhongli Dist.Pingzhen Dist. 9:00 18:00 14:00

Taoyuan Dist.Guishan Dist.Dayuan Dist.Luzhu Dist.

9:00 18:30
Hsinchu Xinpu Township. 9:00 12:00 12:00

Zhudong Township.(Huilang.Ruanqiao.Mayuandu.

Douzipu.Tiwai.Ruifeng.Touchong Rd.Zaoshupai.Huanshan Rd.Touchongpu.)

9:00
Qionglin TownshipZhudong Township.(Other Areas) 9:00 17:00 14:00
Hsinchu City.、Hukou Township、Zhubei City.、Xinfeng Township 9:00 18:00
Miaoli Sanwan Township. 9:00 12:00 12:00
Zaoqiao Township.、Touwu Township.、Xihu Township.、Houlong Township.、Miaoli City.、Gongguan Township.、Tongluo Township.、Tongxiao Township.、Yuanli Township.、Sanyi Township. 9:00 12:00 12:00
Zhunan Township.、Toufen Township.   9:00 17:00 12:00
Taichung Shigang Dist.、Da’an Dist. 9:00 12:00 12:00
Wufeng Dist.(Chenggong Ln.Beikeng Ln.Nankeng Ln.Ankeng Ln.Beikeng Ln.Bade Ln., Minsheng Rd.Zhongkeng Ln., Minsheng Rd.Fengsheng Ln.Fengti Rd.Kadong Rd.Xiangbi Rd.Fuxing 1.2.4.6.8.10st St.Sec. 2, Fuxing Rd.Xinsheng Rd.Fenggu Rd.) 9:00
Taiping Dist.(Zhuzheng Rd.Zhucun Rd.Zhulin Rd.Nanguo 80th Ln.,Sec.2,Changlong Rd.Nanguo Ln.,Sec. 2, Changlong Rd.Sec.3-4Changlong Rd.Sec. 4, Changlong Rd.Shantian Rd.Dahu Ln., Shantian Rd.Changqing Ln., Shantian Rd.Pinglin Rd.Eryiwu S. Ln., Sec. 1, Zhongshan Rd.Daxing 22nd St.Buzaikeng Rd.Buzai 25th Ln., Sec. 3, Xinping Rd.) 9:00
Dajia Dist.、Fengyuan Dist.、Longjing Dist.、Qingshui Dist.、Wuqi Dist.、Houli Dist.、Waipu Dist.、Shalu District、Shengang Dist.、Wufeng Dist.(Other Areas)、Taiping Dist.(Other Areas) 9:00 18:00 14:00
Beitun Dist.、Xitun Dist.(Other Areas)、Xitun Dist.、Tanzi Dist.、Daya Dist.、Dadu Dist.、Dali Dist.、South Dist.、West Dist.、North Dist.、Central Dist.、North District、Wuri Dist. 9:00 18:30 14:00
Xitun Dist.(Gongyequ 1-42st Rd.) 9:00 18:30 14:00
Changhua Fenyuan Township. 9:00 12:00 12:00
Tianwei Township.、Fangyuan Township.、Ershui Township. 9:00 12:00 12:00
Puyan Township.Xianxi Township.Yongjing Township.Fuxing Township.Puxin Township.Xihu Township 9:00 17:00 14:00
Yuanlin Township.Lukang Township.Hemei Township.Pitou Township.Dacun Township.Huatan Township.Shengang Township.Xiushui Township.Beidou Township.Tianzhong Township.Shetou Township. 9:00 18:00
Changhua City. 9:00 18:30
Nantou Nantou City.、Caotun Township. 9:00 17:00 14:00
Mingjian Township. 9:00 16:00 12:00
Puli Township. 9:00 15:00 12:00
Zhushan Township. 9:00 12:00 12:00
Yunlin Gukeng Township.Linnei Township.Lunbei Township.Erlun Township 9:00 12:00 12:00
Dapi Township.、Tuku Township.、Citong Township.、Xiluo Township. 9:00 15:00 12:00
Dounan Township.Huwei Township. 9:00 17:00 14:00
Beigang Township 9:00 17:00 12:00
Douliu City. 9:00 18:00 14:00
Chiayi Zhuqi Township. 9:00 12:00 12:00
Chiayi City.、Shuishang Township.、Lucao Township.、Taibao City.、Puzi City.、Liujiao Township.、Xingang Township.、Minxiong Township.、Dalin Township.、Zhongpu Township. 9:00 18:00 14:00
Tainan Guantian Dist.Madou Dist.Jiali Dist. 9:00 17:00 14:00
Liujia Dist.Xuejia Dist.Houbi Dist.Yanshui Dist.Shanshang Dist.Liuying Dist.Xiaying Dist. 9:00 15:00 12:00
Guiren Dist.、Guanmiao Dist.、Xigang Dist.、Shanhua Dist.、Xinshi Dist.、Anding Dist.、Xinhua Dist.、Anping Dist.、Annan Dist.、Xinying Dist. 9:00 18:00 14:00
West Central Dist.、East Dist.、South Dist.、North Dist.、Rende Dist.、Yongkang Dist. 9:00 18:30
Yilan Toucheng Township.、Jiaoxi Township. 11:00 15:00 14:00
Yilan City、Zhuangwei Township.、Wujie Township.、Luodong Township. 11:00 17:00 14:00
Dongshan Township.、Su’ao Township.、Yuanshan Township. 11:00 15:00 no service
Kaohsiung Qiaotou Dist.Alian Dist.Yanchao Dist.Ziguan Dist.Hunei Dist.Linyuan Dist. Dashu Dist.Qijin Dist.Qieding Dist.Mituo Dist.Meinong Dist. 9:00 15:00 12:00
Xiaogang Dist.Luzhu Dist.Yong'an Dist.Qishan Dist. 9:00 17:00 14:00
Renwu Dist.、Dashe Dist.、Gangshan Dist.、Daliao Dist.、Niaosong Dist.、Qianzhen Dist.、Xinxing Dist.、Qianjin Dist.、Lingya Dist.、Yancheng Dist.、Gushan Dist.、Sanmin Dist.、Nanzi Dist.、Zuoying Dist.、Fengshan Dist. 9:00 18:00 14:00
Pingtung Pingtung City. 9:00 18:00 14:00
Chaozhou Township.Wandan Township.Changzhi Township.Neipu Townshipt. 9:00 17:00 14:00
Hualien Xincheng Township. 9:00 15:00 11:00
Hualien CityJian Township. 9:00 16:00 12:00
Taitung Taitung City 9:00 17:00 12:00
Beinan Township. 9:00 15:00 12:00